AWBZ LEZING | ASSEN

Lezing AWBZ, Wilt u goed geïnformeerd worden over: de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden of het maken van een zogeheten “levenstestament” Assen & Smilde

disclaimer

home » disclaimer

Disclaimer

In geen enkel geval kan Notariaat Engelen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardt Notariaat Engelen daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Notariaat Engelen | Linthorst Homanweg 3 | 9422 EC | Smilde | Tel. 0592 412636 | info@notariaatengelen.nl